UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: https://zsruszcza.bip.gov.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej  Zespół Szkół w Ruszczy 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie szkoły
Budżet
Plan finansowy
Działalność szkoły
Inne
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Danych Osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje nieudostępnione strona główna 
Informacje nieudostępnione
 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do inrormacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)  informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


-         wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy,


-         udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek). Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-17 15:02:47, wprowadzający: Aneta Pałys
 
 
Informację dodano 2019-11-28 11:30:57, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Obowiązek informacyjny - monitoring.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:32:58, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Obowiązek informacyjny.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:33:11, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Informacja - IOD.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:33:33, wprowadzający: Aneta Chmura
wersja do druku