zpor.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół w Ruszczy 
Informacje nieudostępnione strona główna 
Informacje nieudostępnione
 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do inrormacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)  informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


-         wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy,


-         udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek). Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-17 15:02:47, wprowadzający: Aneta Pałys
 
 
Informację dodano 2019-11-28 11:30:57, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Obowiązek informacyjny - monitoring.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:32:58, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Obowiązek informacyjny.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:33:11, wprowadzający: Aneta Chmura
 
 Informacja - IOD.jpg
Informację dodano 2019-11-28 11:33:33, wprowadzający: Aneta Chmura
  Biuletyn Informacji Publicznej - zpor.bip.umig.polaniec.pl