Biuletyn Informacji Publicznej  Zespół Szkół w Ruszczy 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Kierownictwo
Wicedyrektor
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie szkoły
Budżet
Plan finansowy
Działalność szkoły
Inne
Zamówienia publiczne
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe
Ochrona Danych Osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ewidencje i rejestry strona główna 
Ewidencje i rejestry
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
1. Księga ewidencji uczniów 2. Księga uczniów 3. Arkusze ocen 4. Dzienniki lekcyjne 5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych 6. Ewidencja legitymacji szkolnych, pracowniczych i kart rowerowych 7. Zarządzenia dyrektora szkoły 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania 9. Listy pracowników 10. Akta osobowe pracowników 11. Ewidencja urlopowa 12. Ewidencja chorobowa 13. Dokumentacja finansowo-księgowa 14. Księgi inwentarzowe 15. Rejestr wypadków uczniów 16. Rejestr wydanych delegacji służbowych 17. Dziennik korespondencji  
Informację zaktualizowano 2007-12-17 15:09:59, wprowadzający: Aneta Pałys
wersja do druku