zpor.bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół w Ruszczy 
Ewidencje i rejestry strona główna 
Ewidencje i rejestry
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
1. Księga ewidencji uczniów 2. Księga uczniów 3. Arkusze ocen 4. Dzienniki lekcyjne 5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych 6. Ewidencja legitymacji szkolnych, pracowniczych i kart rowerowych 7. Zarządzenia dyrektora szkoły 8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania 9. Listy pracowników 10. Akta osobowe pracowników 11. Ewidencja urlopowa 12. Ewidencja chorobowa 13. Dokumentacja finansowo-księgowa 14. Księgi inwentarzowe 15. Rejestr wypadków uczniów 16. Rejestr wydanych delegacji służbowych 17. Dziennik korespondencji  
Informację zaktualizowano 2007-12-17 15:09:59, wprowadzający: Aneta Pałys
  Biuletyn Informacji Publicznej - zpor.bip.umig.polaniec.pl